ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ตุลาคม 2565

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 1 ตุลาคม 2565

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

xxxxxx

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัลๆละ 4,000 บาท

xxx xxx

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

xx

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 12 รางวัลๆละ 100,000 บาท

xxxxxx

xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท 887120 368765 954205 086250 514029

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

548651 559043 054843 230257 710308

222817 758205 693280 719678 046664

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

388236 857020 505493 153664 433205

361739 768430 898887 465042 871422

321527 874763 863617 733902 704280

124505 283304 683420 881338 608134

315272 304219 411604 829741 375851

807466 705022 673045 239502 510920

601600 433720 625486 628336 046365

299066 284966 492482 377646 432141

536435 582013 655085 290988 490770

133877 732091 491638 083500 445334

822536 784182 784650 846431 811025

001112 744080 403991 086433 020911

932469 073396 709718 862273 972900

770883 396028 414989 659029 568587

141072 473253 692336 080695 127906

882588 552043 498161 989306 541791

769993 523153 999717 766536 924165

821250 701685 768114 452740 012413

245206 105991 802433 730560 577121

200150 097665 236756 990387 877258